Provinciale Staten

Bekijk ook onze sociale media.

FacebookTwitter
Standpunten in het kort

Veiligheid

Veiligheid is topprioriteit voor UtrechtNu!, met een focus op het bestrijden van drugscriminaliteit en het verhogen van politiecapaciteit. Wij willen intensievere samenwerking tussen overheden op dit gebied.

Stikstof

UtrechtNu! wil het huidige stikstofbeleid, dat sectoren verstikt, herzien, balancerend tussen mens en natuur. We zoeken haalbare oplossingen voor boeren en economie, tegen verstikkende regelgeving.

Groei

UtrechtNu! erkent de woningcrisis en focust op creëren van woonruimte, met name voor starters. Efficiënter ruimtegebruik voor woningbouw heeft prioriteit boven zonnevelden en windturbines.

Verkeer

UtrechtNu! streeft naar evenwichtige bereikbaarheid, waarin auto’s, bussen en fietsen een plek hebben. We willen provinciale wegen en de A27 verbeteren met respect voor natuur.

Klimaat

UtrechtNu! focust op realistisch energiebeleid, kiest voor kleinschalige modulaire kernreactoren en wijst windturbines en zonnevelden af. We benadrukken praktische, lokale klimaatadaptatie.

Economie

UtrechtNu! ondersteunt het MKB en bepleit een faciliterende overheid zonder extra belastingen of regels, en streeft naar een duurzaam, ondernemersvriendelijk Utrecht.

Cultuur

UtrechtNu! waardeert de diverse vormen van cultureel erfgoed in onze Provincie. We zijn kritisch op cultuursubsidies en erfgoedaantasting. Behouden van erfgoed is prioriteit.

Bestuur

UtrechtNu! pleit voor een provincie die zich op kerntaken focust, gemeentelijke autonomie respecteert, en bindende referenda en een gekozen commissaris van de Koning introduceert.

Er volgt binnenkort een uitgewerkt document met alle specifieke standpunten. Lees hier onze beginselen.

Ontmoet onze mensen
null

Michiel Fiscalini

Fractievoorzitter
null

David Bosch

Commissielid
null

Gijs van Dieren

Commissielid
null

Ramon Emmen

Fractiemedewerker