Gemeenteraad Utrecht

Bekijk ook onze sociale media.

FacebookTwitter
Ontmoet onze mensen
null

David Bosch

Fractievoorzitter

Onder andere woordvoerder van Mobiliteit, Emissieloos vervoer, Openbare orde en veiligheid, Handhaving, Bestuurlijke zaken, Burgerzaken, Ombudszaken, Financien, Internationale zaken, Regionale samenwerking, Asiel & Integratie, Erfgoed, Publieksdienstverlening.

null

Ramon Emmen

Commissielid

Onder andere woordvoerder van Energie en klimaat, Circulaire economie, Wonen en volkshuisvesting, Samen voor Overvecht, Milieu, Vastgoed, Wijk- en buurtaanpak.

null

Rien van den Hoek

Commissielid

Onder andere woordvoerder van Economische zaken, Evenementen, Participatie, Groen, Dierenwelzijn, Openbare ruimte, Markten en Havens, Werven

null

Keano Semenzato

Commissielid

Onder andere woordvoerder van Ruimtelijke ordening, Grondzaken, Stationsgebied, Cultuur, Sport, Diversiteit en inclusie, Sekswerk

 

null

Christian van Beek

Commissielid

Onder andere woordvoerder van Jeugd en Jeugdzorg, WMO en Welzijn, Maatschappelijke opvang en BW, Onderwijs (incl. MBO), Werk en Inkomen, Drugs, Volksgezondheid, Personeel en organisatie.

null

Guy Rigler

Fractiemedewerker
Politieke standpunten